Vaak gestelde vragen

Rechtsgebieden, ons kantoor en andere vragen

Algemene vragen

Akkoorden
Omdat Rozemeijer Advocatuur ervaring heeft met zowel de WSNP als met faillissementen kan een realistische inschatting worden gemaakt over een eventueel aan schuldeisers aan te bieden akkoord door de schuldenaar. Doel van het bereiken van een akkoord met de aanwezige schuldeisers is een schuldenvrije toekomst.
Mocht een schuldenaar informatie wensen over de haalbaarheid van een akkoord binnen WSNP of faillissement dan kunt u daarvoor contact opnemen met Mr Rozemeijer of Mr Van der Wal.
Hoger beroep afwijzing WSNP of hoger beroep tussentijdse beëindiging schuldsanering

Rozemeijer Advocatuur is al diverse malen met succes in hoger beroep gekomen tegen een beschikking van de rechtbank waarin was bepaald dat men niet zou worden toegelaten tot de WSNP. Ook is diverse malen met succes beroep aangetekend tegen een tussentijdse beëindiging van de WSNP. Omdat de termijnen in dergelijke procedure zeer kort zijn en de belangen zeer groot dient u bij gewenste ter zake kundige bijstand tijdig aan de bel te trekken.
Heeft u vragen over de wettelijke schuldsaneringsregeling in het algemeen of verloopt uw eigen WSNP moeizaam en dreigt een beëindiging van uw traject zonder schone lei? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr S.N. van der Wal.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bureauwsnp.nl.

Rechtsgebieden mr S. Rozemeijer (advocaat)

Personen- en Familierecht
Het Personen- en Familierecht is een zeer breed en divers rechtsgebied. Rozemeijer Advocatuur & Mediation beschikt over veel specialistische kennis en meer dan 20 jaar ervaring op dit rechtsgebied. Mr S.Rozemeijer biedt u deskundige bijstand in verschillende procedures, waaronder:

 • Bijzondere curator
 • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
 • Internationaal privaatrecht
 • Jeugdbeschermingsrecht
 • Mediation
 • Ouderschap en erkenning

Maar ook voor andersoortige onderwerpen uit het Personen- en Familierecht kunt u bij mr S.Rozemeijer terecht.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Binnen dit rechtsgebied kunt u voor de volgende zaken bij mr S.Rozemeijer terecht:

 • WVGGZ
 • WZD

Rozemeijer Advocatuur is werkzaam in zaken waarin er sprake is van een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeginrichting, op basis van de Wet Verplichte GGZ (voorheen de BOPZ ) en WZD, de Wet Zorg en Dwang. Bijstand wordt verleend bij een zogenaamde crisismaatregel, maar ook bij het verkrijgen van zorgmachtigingen of andere rechterlijke machtigingen voor langere duur.

In dit specialistische rechtsgebied mag slechts een beperkt aantal advocaten in het arrondissement werkzaam zijn. Mr S. Rozemeijer behoort tot deze groep.

Strafrecht

Binnen dit rechtsgebied kunt u bij mr S.Rozemeijer terecht voor:

 • Jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Rechtsgebieden mr S.N. van der Wal (jurist)

WSNP / Schuldsanering
Rozemeijer Advocatuur heeft een aparte afdeling voor de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) opgebouwd vanaf 2005. Bijna wekelijks wordt ons kantoor in de personen van Mr Rozemeijer of Mr Van der Wal door de rechtbank Haarlem benoemd tot bewindvoerder. Uitvoerend bewindvoerder in alle zaken is Mr Van der Wal. De bewindvoerder controleert gedurende de looptijd van de regeling of door de schuldenaar maximaal wordt gespaard voor de crediteuren. Rechtbank alsmede schuldeisers worden middels periodieke verslaglegging geïnformeerd. Na ommekomst van de reguliere looptijd van de WSNP geeft de bewindvoerder advies aan de rechtbank of de schuldenaar na het verstrijken van de periode van 3 jaar een schone lei heeft verdiend en een schuldenvrije toekomst voor zich heeft.
Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht kan worden gezien als een breed juridisch speelveld. Zowel werkgevers als werknemers kunnen een beroep doen op de ervaring van mr S.N. van der Wal, onder meer op het gebied van:

 • Ontslag op staande voet
 • Loonvorderingen
 • Opstellen/controleren vaststellingsovereenkomsten
 • Uitleg concurrentiebedingen
 • Het opstellen van een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst
 • Het opstellen van een verweer tegen een ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Omdat de belangen groot zijn, is het zaak dat er met zorg betrouwbaar geadviseerd wordt. Een goed advies in een vroeg stadium kan in veel gevallen een procedure voorkomen. Dit is echter niet altijd mogelijk, er dient in die gevallen dan alsnog een procedure te worden opgestart dan wel verweer te worden gevoerd.

Werkwijze

Algemene voorwaarden dienstverlening

Zie hiervoor onze pagina Algemene Voorwaarden / Privacy.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte zal de praktijk van mr S.Rozemeijer waargenomen worden door mr S.A. Merhottein, advocaat te Bloemendaal.