Kosten

Algemene informatie

Rozemeijer Advocatuur & Mediation staat cliënten indien mogelijk en gewenst bij op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt voor u verzorgd, de beoordeling en de bepaling van de eigen bijdrage doet de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u weten of u voor dit systeem in aanmerking komt, kijk dan op www.rechtsbijstand.nl.

1. Uurtarief

Indien u niet, of na resultaatstoets niet, voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt of wenst te komen, zal Rozemeijer Advocatuur & Mediation u bijstaan tegen het gehanteerde uurtarief.

Vanzelfsprekend wordt er geen onderscheid gemaakt in de wijze van behandeling van de door u aangebrachte zaak.

2. Intrekking / resultaatstoetsing

Dit kan met name spelen indien door vrij te komen gelden u alsnog boven de daartoe vastgestelde vermogensgrenzen uit komt. Deze resultaatstoets wordt door de Raad voor Rechtsbijstand gedaan. Zie hiervoor www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd

3. Juridisch Loket

 U ontvangt een korting van € 54,00 op uw eigen bijdrage indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket. Neem contact op met het Juridisch Loket en verzoek hen naar Rozemeijer Advocatuur & Mediation door te verwijzen:

Wilt u een afspraak maken?